CAN-BusController Area Network

Deze datacommunicatielaag is een industrie- en automobielstandaard.

Gebruikelijke communicatieprotocollen zijn J1939 en CAN-Open.

usp-1.png Your favorite engineers
usp-2.png Realizing ideas
usp-3.png Only teamwork
  • Locomogo