Smart industryindustriële automatisering

Ook wel Industrie 4.0 of "smart factory and machinery" genoemd. Wij stellen bedrijven in staat om snel over te gaan op serieproductie in de vierde industriële revolutie van de industriële automatisering.

Smart

Smart industry combineert veel technieken om besturingssystemen voor de industriële automatisering te creëren. Machines vol algoritmen communiceren via de cloud om bedrijven te informeren van service tot management.

IIoT

Het zogenaamde Industrial Internet Of Things (IIot) is een van de belangrijkste componenten van slimme machines. Communicatie van machine naar machine en van machine naar mens helpt bij het optimaliseren van de productieprocessen.

Standaardisatie

Om de ontwikkeltijd van Minimum Viable Products (MVP) te versnellen, heeft METICS een hele lijn industriële modules ontwikkeld. Dit bespaart veel tijd en geld tijdens de start van elk project.

usp-1.png Your favorite engineers
usp-2.png Realizing ideas
usp-3.png Only teamwork
  • Locomogo