Drain-JetOneTouch

De Drain-Jet OneTouch is een drainage reiniger die met één druk op de knop een volledige drainagepijp schoon kan spuiten.

Klant

De klant was Sieger. Sieger is gevestigd in Haaksbergen, in het oosten van het land. Bij Sieger creëren ze drainagereinigers die gemaakt zijn voor de toekomst. Door efficiëntie en technologie samen te laten komen, maken ze vandaag mogelijk wat morgen essentieel is.

Probleem

Sieger maakt drainagereinigers en wil door middel van een harde waterstraal een drainagepijp schoon kunnen spuiten. Zij wilden graag een meer geautomatiseerde variant dan de huidige drainagereinigers. De naam Drain-Jet OneTouch zegt het al: de bedoeling is dat de klant door middel van één druk op de knop een pijp volledig schoon kan spuiten. Hiervoor moest er software en hardware ontwikkeld worden.

Onze oplossing

Voor in de tractor is een mobiele display ontwikkeld die de klant kan bedienen om de Drain-Jet OneTouch aan te kunnen sturen. Met de besturing die in het display zit kan een Hydac IO module worden aangestuurd die alle hydrauliek dat in de Drain-Jet One Touch aanwezig is kan besturen. Hiermee kunnen ook alle digitale en analoge sensoren worden uitgelezen. Daarnaast is ook een CanMeterCounter ontwikkeld om op de display te kunnen zien hoe diep de slang van de Drain-Jet OneTouch in de drainagepijp zit.

Deze machine kan ook heel snel een verstopping in de drainagepijp detecteren waardoor er minder kracht op de machine komt. De Drain-Jet OneTouch zal proberen deze verstopping te verwijderen maar mocht het echt te verstopt zitten dan detecteert de machine dit ook en zal de slang rustig terug gaan. Om zo’n verstopping op een juiste manier te registreren zit er een IoT functie op deze machine. De machine detecteert de verstopping en door middel van GPS slaat de machine de locatie van de verstopping op. Deze informatie wordt vervolgens door IoT opgeslagen in een database wanneer er internetverbinding is. Ook onthoudt de machine de locatie van alle buizen waardoor goed in kaart gebracht kan worden waar deze zich bevinden. Dit vergemakkelijkt ook het werk van bijvoorbeeld loonwerkers die op een land van een andere agrariër aan het werk zijn.   


Resultaat

Er staat een geavanceerde Drain-Jet reiniger die uitermate geschikt is voor eigen gebruik maar ook voor gebruik op het land van derden. Doordat er een goede log functie op de reiniger zit, kunnen van percelen goed in kaart worden gebracht waar de drainagepijpen zich bevinden. Ook kunnen verschillende klanten of percelen aangemaakt kunnen worden. Daarnaast is het automatisch detecteren van verstoppingen een grote winst voor deze machine. Doordat deze snel gedetecteerd kunnen worden komt er minder kracht op de machine wat de levensduur van de Drain-Jet OneTouch langer maakt.

usp-1.png Your favorite engineers
usp-2.png Realizing ideas
usp-3.png Only teamwork
  • Locomogo