Stoveveilig koken

De Stove is een mobiele houtstoof die gebruikt kan worden in derdewereldlanden om op een gezonde manier voedsel te kunnen maken.

Klant

De klant waar wij dit project voor hebben gedaan is REGGS. REGGS is gevestigd in Amsterdam en Groningen. Het is een ontwerpstudio die in verschillende vakgebieden opereert. Zo doen zij onder andere aan marketing, industrieel productontwerp, bedrijfsstrategieën en engineering.  

Probleem

Om in derdewereldlanden te voorkomen dat mensen gaan koken op een vuur wat gebouwd is van afval wilde REGGS graag een houtstoof ontwikkelen die makkelijk in gebruik is. Deze stoof moet een klein vuur kunnen creëren en mobiel zijn. Om het hout goed te kunnen laten branden moet er mechanisch een luchtstroom in de Stove gecreëerd kunnen worden zodat de zuurstof toestroom geregeld kan worden en dus ook de grootte van het vuur. Voor alles van dit moest een zo goedkoop mogelijke oplossing komen om het product zo betaalbaar mogelijk te houden.

Onze oplossing

METICS heeft voor REGGS aan een oplossing gewerkt voor het regelen van de Stove. Er is een ventilator ingebouwd in de Stove die de luchttoevoer kan regelen. Deze ventilator is aangesloten op een Lithium batterij die kan worden opgeladen. Het oplaadcircuit voor deze batterij is door METICS ontworpen. Er is een besturing ontwikkeld om de snelheid van de ventilator te regelen. Hiervoor is bewust geen software gebruikt maar alles is opgelost in de hardware. Het is dus puur een embedded hardware ontwikkeling geweest. 

Resultaat

METICS heeft samen met een werknemer van REGGS een werkend prototype ontwikkeld. Wij, vanuit METICS, nemen de ontwikkelingskosten voor onze rekening. Met de afspraak dat wanneer de productie gaat starten METICS alles mag leveren voor de serie. De productiehal wordt opgestart in Ethiopië. Deze Stove zal voornamelijk gebruikt worden in vluchtelingenkampen en in sloppenwijken, zodat de mensen daar op een gezonde manier eten kunnen maken.

usp-1.png Your favorite engineers
usp-2.png Realizing ideas
usp-3.png Only teamwork
  • Locomogo